XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH VỀ TỔ CHỨC!

Văn bản chỉ đạo

 • Số/ Ký hiệu: 20-HD/TWĐTN-BTC

  Lượt xem: 969. Ngày ban hành: 12/07/2023


  Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện Điểu lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá XII

  Tải văn bản: 2.pdf [1.49 KB]
 • Số/ Ký hiệu: TWĐTN

  Lượt xem: 644. Ngày ban hành: 12/07/2023


  Trích yếu: Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá XII (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 15/12/2022)

  Tải văn bản: 1.docx [34.9 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 07-TT/HĐTN

  Lượt xem: 1128. Ngày ban hành: 04/11/2022


  Trích yếu: Thông tri triệu tập hội nghị giao ban đánh giá, xếp loại thi đua năm 2022

  Tải văn bản: 07-tthdtn.pdf [404.44 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 05 -TB/HĐTN

  Lượt xem: 5312. Ngày ban hành: 14/09/2017


  Trích yếu: THÔNG BÁO phân công nhiệm vụ thành viên trong BTV, BCH Đoàn huyện Quế Sơn khoá XIII, Nhiệm kỳ 2017-2022

  Tải văn bản: 05-tbhdtn.doc [65.5 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 13 - QĐ/HĐTN

  Lượt xem: 3873. Ngày ban hành: 14/09/2017


  Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn huyện Quế Sơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022

  Tải văn bản: 13-qdhdtn.doc [122 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 01 CT/HĐTN

  Lượt xem: 6656. Ngày ban hành: 14/09/2017


  Trích yếu: CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TOÀN KHÓA CỦA BCH ĐOÀN HUYỆN QUẾ SƠN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

  Tải văn bản: 01-cthdtn.doc [57.5 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 10 TTr/HĐTN

  Lượt xem: 5088. Ngày ban hành: 04/10/2017


  Trích yếu: Thông tri triệu tập tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đội, Đoàn trường học, năm học 2016-2017

  Tải văn bản: 10-ttrhdtn.pdf [232.91 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 70 -KH/LT

  Lượt xem: 3125. Ngày ban hành: 03/08/2017


  Trích yếu: Xét chọn trao học bổng “Tiếp sức đến trường” tỉnh Quảng Nam năm 2017.

  Tải văn bản: so-70-khlt.doc [55 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: TB 01/HĐĐ

  Lượt xem: 3735. Ngày ban hành: 12/05/2017


  Trích yếu: Thông báo một số nội dung về hội trại kỹ năng Chỉ huy Đội, năm 2017

  Tải văn bản: tb-01hdd.doc [43 bytes]

Videos giới thiệu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 44
Hôm nay 103
Tháng này 34676
Tổng truy cập 4918515

CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN VÀ CẤP THẺ ĐOÀN

Ngày đăng: 03:18 05/11/2015. Lượt xem: 9472

1. Công tác quản lý đoàn viên

* Sổ quản lý đoàn viên:

- Mỗi Chi đoàn quản lý đoàn viên của Chi đoàn, nhằm theo dõi chính xác các thông tin của từng đoàn viên, quản lý việc chuyển sinh hoạt Đoàn đi và đến của đoàn viên.

- Sổ quản lý đoàn viên của Chi đoàn do BCH Chi đoàn quản lý.

* Họp định kỳ:

Tổ chức họp định kỳ hàng tháng đối với Chi đoàn nhằm nắm chặt số lượng đoàn viên của Chi đoàn, xác định được tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt và có mặt hoặc vắng mặt tại địa phương.

Chương trình rèn luyện đoàn viên:

Quản lý đoàn viên bằng hình thức này làm cơ sở cho Ban Chấp hành Chi đoàn đánh giá kết quả rèn luyện của đoàn viên mang tín liên tục hàng tháng, quý, từ đó tiến hành phân loại đoàn viên 6 tháng đầu năm và cả năm vào phiếu đăng ký của đoàn viên.

* Phân công nhiệm vụ:

Trong mỗi cuộc họp thường kỳ hàng tháng của Chi đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn cần có sự phân công nhiệm vụ và tổng hợp đánh giá kết quả công việc đã giao ở kỳ họp trước một cách cụ thể của từng đoàn viên, giúp cho đoàn viên thấy được trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đoàn cũng như đối với xã hội và địa phương.

2. Thủ tục cấp thẻ đoàn viên

* Quy trình, thủ tục

- Chi đoàn:

+ Đoàn viên nộp cho Chi đoàn 01 ảnh màu 3x4 (áo phải có bâu, không đeo khăn quàng, hình ảnh rõ chưa qua sử dụng), phía sau lưng ghi rõ họ và tên đoàn viên.

+ Ban Chấp hành Đoàn lập danh sách trích ngang đoàn viên đề nghị cấp thẻ, gồm các cột: số thứ tự, họ và tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm vào Đoàn, nơi vào Đoàn, đơn vị công tác ( danh sách trích ngang phải chính xác, có xác nhận của Chi ủy, Chi bộ ), Ban Chấp hành Chi đoàn gửi ảnh và danh sách trích ngang về Đoàn cơ sở trực tiếp.

- Đoàn cơ sở:

+ Tổng hợp danh sách trích ngang của đoàn viên; mua thẻ; điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào thẻ đoàn; lập bản đề nghị cấp thẻ đoàn (có xác nhận của cấp ủy). Nộp toàn bộ thẻ, danh sách trích ngang đoàn viên, bản đề nghị về huyện hoặc tương đương.

- Huyện, thành Đoàn và tương đương:

Rà soát, xem xét hồ sơ xin cấp phát thẻ đoàn của cơ sở và ra quyết định chuẩn ybản đề nghị đóng dấu nổi thẻ đoàn, gửi về Tỉnh Đoàn danh sách gốc của cơ sở đề nghị.

- Tỉnh Đoàn:

Kiểm tra thẻ đoàn, danh sách trích ngang, Nghị quyết chuẩn y của huyện, thành Đoàn và tương đương đóng dấu nổi thẻ đoàn.

Chú ý:

- Sau khi có thẻ, Đoàn cơ sở tổ chức trao thẻ đoàn cho đoàn viên (gắn với các cuộc họp lệ chi đoàn).

Đoàn viên quản lý thẻ cẩn thận, không được tẩy xóa, khi mất hoặc hư hỏng phải báo cáo làm thủ tục đề nghị cấp và đổi lại thẻ đoàn.

* Mẫu đề nghị cấp thẻ đoàn:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BAN CHẤP HÀNH… … ,ngày…tháng…năm 20

BẢN ĐỀ NGHỊ

Về việc cấp thẻ đoàn

Kính gửi:………………………………

Căn cứ hướng dẫn về quy định cấp thẻ đoàn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Để việc quản lý hồ sơ Đoàn vụ đảm bảo yêu cầu. Nay……………..đề nghị đến………………cấp thẻ đoàn viên cho……….đồng chí ( có danh sách kèm theo ).

Rất mong được sự quan tâm xem xét chấp thuận!

TM.BCH……………………

( Ký tên, ghi rõ họ và tên )

Nơi nhận:

Tin liên quan